منوی سایت

گرایش  اقتصاد انرژی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی1401-02شهریور 1401دانلود
2علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی1400-01شهریور 1400دانلود
3علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی1398-99مهرماه 1398دانلود
4علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی1397-98تیرماه 1398دانلود