برنامه ارائه دروس (چارت درسی) علوم دامی گرایش تغذیه دام

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1علوم دامیتغذیه دام1397-98تیرماه 1398دانلود
2علوم دامیتغذیه دام1398-99مهرماه 1398دانلود
3علوم دامیتغذیه دام1398-99بهمن ماه 1398دانلود

اعلام نتایج کارنامه آزمون دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور - کارشناسی ارشد 1399

 

مشاهده کارنامه

 


 

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1399