گرایش فیزیک بنیادی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته فیزیک گرایش فیزیک بنیادی

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1فیزیک گرایش فیزیک بنیادی1397-98تیرماه 1398دانلود
2فیزیک گرایش فیزیک بنیادی1398-99مهرماه 1398دانلود
3فیزیک گرایش فیزیک بنیادی1398-99بهمن ماه 1398دانلود