گرایش هسته ای

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته فیزیک گرایش هسته ای

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1فیزیکهسته ای1397-98تیرماه 1398دانلود
2فیزیکهسته ای1398-99مهرماه 1398دانلود
3فیزیکهسته ای1398-99بهمن ماه 1398دانلود