برنامه ارائه دروس (چارت درسی) مدیریت آموزشی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت آموزشی

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت آموزشی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت آموزشی1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت آموزشی1398-99اردیبهشت 1399دانلود
4مدیریت آموزشی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
5مدیریت آموزشی1398-99مهرماه 1398دانلود
6مدیریت آموزشی1397-98تیرماه 1398دانلود