گرایش استراتژی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت کسب و کاراستراتژی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت کسب و کاراستراتژی1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت کسب و کاراستراتژی1399-00بهمن 1399دانلود
4مدیریت کسب و کاراستراتژی1398-99اردیبهشت 1399دانلود
5مدیریت کسب و کاراستراتژی1398-99بهمن 1398دانلود
6مدیریت کسب و کاراستراتژی1398-99مهر 1398دانلود
7مدیریت کسب و کاراستراتژی1397-98تیر 1398دانلود