گرایش مالی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت کسب و کار گرایش مالی

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت کسب و کارمالی1397-98تیرماه 1398دانلود
2مدیریت کسب و کارمالی1398-99مهرماه 1398دانلود