گرایش افزاره های  میکرو و نانوالکترونیک

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانوالکترونیک1401-02شهریور 1401دانلود
2مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانوالکترونیک1400-01شهریور 1400دانلود
3مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانوالکترونیک1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانوالکترونیک1398-99مهرماه 1398دانلود
5مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانوالکترونیک1397-98تیرماه 1398دانلود