گرایش مدارهای  مجتمع الکترونیک

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک1401-02شهریور 1401دانلود
2مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک1400-01شهریور 1400دانلود
3مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک1398-99بهمن 1398دانلود
4مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک1398-99مهرماه 1398دانلود
5مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک1397-98تیرماه 1398دانلود