گرایش  بهینه سازی  سیستم ها

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها

ردیفرشتهگرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی صنایعبهینه سازی سیستم ها1401-02شهریور 1401دانلود
2مهندسی صنایعبهینه سازی سیستم ها1400-01شهریور 1400دانلود
3مهندسی صنایعبهینه سازی سیستم ها1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4مهندسی صنایعبهینه سازی سیستم ها1398-99مهرماه 1398دانلود
5مهندسی صنایعبهینه سازی سیستم ها1397-98تیرماه 1398دانلود