گرایش  مدیریت  مهندسی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی صنایعمدیریت مهندسی1401-02شهریور 1401دانلود
2مهندسی صنایعمدیریت مهندسی1400-01شهریور 1400دانلود
3مهندسی صنایعمدیریت مهندسی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4مهندسی صنایعمدیریت مهندسی1398-99مهرماه 1398دانلود
5مهندسی صنایعمدیریت مهندسی1397-98تیرماه 1398دانلود