گرایش  مهندسی محیط زیست

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی عمرانمهندسی محیط زیست1401-02شهریور 1401دانلود
2مهندسی عمرانمهندسی محیط زیست1400-01شهریور 1400دانلود
3مهندسی عمرانمهندسی محیط زیست1398-99بهمن 1398دانلود
4مهندسی عمرانمهندسی محیط زیست1397-98تیرماه 1398دانلود