گرایش  ژئوتکنیک

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی عمران گرایش ژیوتکنیک

ردیفرشتهگرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی عمرانژئوتکنیک1401-02شهریور 1401دانلود
2مهندسی عمرانژئوتکنیک1400-01شهریور 1400دانلود
3مهندسی عمرانژئوتکنیک1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4مهندسی عمرانژئوتکنیک1397-98تیرماه 1398دانلود