برنامه ارائه دروس (چارت درسی) ژنتیک

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته ژنتیک

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1ژنتیک1401-02شهریور 1401دانلود
2ژنتیک1400-01شهریور 1400دانلود
3ژنتیک1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4ژنتیک1398-99مهرماه 1398دانلود
5ژنتیک1397-98تیرماه 1398دانلود