برنامه ارائه دروس (چارت درسی)  علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

ردیفرشتهگرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1علوم و مهندسی محیط زیستارزیابی و آمایش سرزمین1401-02شهریور 1401دانلود
2علوم و مهندسی محیط زیستارزیابی و آمایش سرزمین1397-98تیرماه 1398دانلود
3علوم و مهندسی محیط زیستارزیابی و آمایش سرزمین1398-99مهرماه 1398دانلود
4علوم و مهندسی محیط زیستارزیابی و آمایش سرزمین1398-99بهمن ماه 1398دانلود