برنامه ارائه دروس (چارت درسی)  مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی فناوری اطلاعات1401-02شهریور 1401دانلود
2مهندسی فناوری اطلاعات1398-99بهمن ماه 1398دانلود
3مهندسی فناوری اطلاعات1398-99مهرماه 1398دانلود
4مهندسی فناوری اطلاعات1397-98تیرماه 1398دانلود