برنامه ارائه دروس (چارت درسی)  مهندسی مواد

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی مواد

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی مواد1401-02شهریور 1401دانلود
2مهندسی مواد1400-01شهریور 1400دانلود
3مهندسی مواد1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4مهندسی مواد1398-99مهرماه 1398دانلود
5مهندسی مواد1397-98تیرماه 1398دانلود