گرایش  طراحی  کاربردی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی مکانیکطراحی کاربردی1401-02شهریور 1401دانلود
2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی1400-01شهریور 1400دانلود
3مهندسی مکانیکطراحی کاربردی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4مهندسی مکانیکطراحی کاربردی1398-99مهرماه 1398دانلود
5مهندسی مکانیکطراحی کاربردی1397-98تیرماه 1398دانلود