سال 1401 آسیب شناسی

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین آسیب شناسی و حرکات اصلاحی / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1حرکت شناسی پیشرفته2جمعه10:00 الی 11:30بهمن ماه - 140123102استاد حسنی
2روش تحقیق در علوم ورزشی2جمعه11:45 الی 13:15بهمن ماه - 140123102استاد حسنی
3فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی2جمعه15:00 الی 17:00بهمن ماه - 140123102شاهین عسگرزاده

برنامه کلاس های آنلاین آسیب شناسی و حرکات اصلاحی / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1حرکت شناسی پیشرفته2جمعه10:00 الی 11:30مهرماه - 140123101استاد حسنی
2روش تحقیق در علوم ورزشی2جمعه11:45 الی 13:15مهرماه - 140123101استاد حسنی
3فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی2جمعه15:00 الی 17:00بهمن ماه - 140123101شاهین عسگرزاده