سال 1401 حسابداری

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین حسابداری / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1حسابداری مدیریت3چهارشنبه16:00 الی 17:30بهمن ماه - 140123102محمدمهدی جابری
2حسابداری بخش عمومی3پنجشنبه17:30 الی 19:00بهمن ماه - 140123102محمدمهدی جابری
3حسابرسی پیشرفته2پنجشنبه17:30 الی 19:00بهمن ماه - 140123102محمدمهدی جابری

برنامه کلاس های آنلاین حسابداری / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1حسابداری مدیریت3چهارشنبه16:00 الی 17:30مهر ماه - 140123101محمدمهدی جابری
2حسابداری بخش عمومی3پنجشنبه16:00 الی 17:30مهر ماه - 140123101محمدمهدی جابری
3حسابرسی پیشرفته2پنجشنبه17:30 الی 19:00مهر ماه - 140123101محمدمهدی جابری