سال 1401 حقوق بین الملل

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین حقوق بین الملل / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1حقوق دریاها2دوشنبه17:00 الی 18:30دیماه - 140123102آسیه علی نژاد
2نظام بین المللی حقوق بشر2دوشنبه18:30 الی 20:00دیماه - 140123102آسیه علی نژاد
3حقوق بین الملل اسلامی2----متعاقبا اعلام خواهد شد.23102--
4سازمانهای بین المللی2----متعاقبا اعلام خواهد شد.23102--

برنامه کلاس های آنلاین حقوق بین الملل / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1حقوق دریاها2دوشنبه17:00 الی 18:30دیماه - 140123101آسیه علی نژاد
2نظام بین المللی حقوق بشر2دوشنبه18:30 الی 20:00دیماه - 140123101آسیه علی نژاد
3حقوق بین الملل اسلامی2----متعاقبا اعلام خواهد شد.23101--
4سازمانهای بین المللی2----متعاقبا اعلام خواهد شد.23101--