سال 1401 حقوق جزا و جرم شناسی

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین حقوق جزا و جرم شناسی / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1حقوق جزای عمومی 12جمعه9:00 الی 10:30آبان - 140123101رضا رنگرز
2حقوق جزای اختصاصی 12جمعه10:30 الی 12:00آبان - 140123101رضا رنگرز
3آئین دادرسی کیفری2----متعاقبا اعلام خواهد شد.23101--
4حقوق جزای بین الملل2----متعاقبا اعلام خواهد شد.23101--

برنامه کلاس های آنلاین حقوق جزا و جرم شناسی / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1حقوق جزای عمومی 12جمعه9:00 الی 10:30آبان - 140123102رضا رنگرز
2حقوق جزای اختصاصی 12جمعه10:30 الی 12:00آبان - 140123102رضا رنگرز
3آئین دادرسی کیفری2----متعاقبا اعلام خواهد شد.23102--
4حقوق جزای بین الملل2----متعاقبا اعلام خواهد شد.23102--