سال 1401 روان شناسی بالینی

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین روانشناسی بالینی / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1نظریه های شخصیت2سه شنبه16:00 الی 17:30بهمن ماه - 140123102محمدی
2روانشناسی سلامت2سه شنبه17:30 الی 19:00بهمن ماه - 140123102محمدی
3روانشناسی رشد پیشرفته2چهارشنبه16:00 الی 17:30بهمن ماه - 140123102محمدی

برنامه کلاس های آنلاین روانشناسی بالینی / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1نظریه های شخصیت2سه شنبه16:00 الی 17:30مهر ماه - 140123101محمدی
2روانشناسی سلامت2سه شنبه17:30 الی 19:00مهر ماه - 140123101محمدی
3روانشناسی رشد پیشرفته2چهارشنبه16:00 الی 17:30مهر ماه - 140123101محمدی