سال 1401 مدیریت آموزشی

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین مدیریت آموزشی / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1نظارت و توسعه حرفه ای2یکشنبه17:30 الی 19:00بهمن ماه - 140123102معصومه معصومی
2سیاستگذاری آموزشی2پنجشنبه16:00 الی 17:30بهمن ماه - 140123102معصومه معصومی
3رهبری آموزشی2پنجشنبه17:30 الی 19:00بهمن ماه - 140123102معصومه معصومی

برنامه کلاس های آنلاین مدیریت آموزشی / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1نظارت و توسعه حرفه ای2یکشنبه17:30 الی 19:00مهر ماه - 140123101معصومه معصومی
2سیاستگذاری آموزشی2پنجشنبه16:00 الی 17:30مهر ماه - 140123101معصومه معصومی
3رهبری آموزشی2پنجشنبه17:30 الی 19:00مهر ماه - 140123101معصومه معصومی