سال 1401 مدیریت رسانه

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین مدیریت رسانه / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1مبانی مدیریت رسانه2چهارشنبه17:00 الی 18:30بهمن ماه - 140123102رضا گنجی راد
2منابع انسانی در صنایع خلاق2چهارشنبه18:30 الی 20:00بهمن ماه - 140123102رضا گنجی راد
3ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی2پنجشنبه17:00 الی 18:30بهمن ماه - 140123102رضا گنجی راد
4سیاست گذاری رسانه ای2پنجشنبه18:30 الی 20:00بهمن ماه - 140123102رضا گنجی راد

برنامه کلاس های آنلاین مدیریت رسانه / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1مبانی مدیریت رسانه2چهارشنبه17:00 الی 18:30مهرماه - 140123101رضا گنجی راد
2منابع انسانی در صنایع خلاق2چهارشنبه18:30 الی 20:00مهرماه - 140123101رضا گنجی راد
3ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی2پنجشنبه17:00 الی 18:30مهرماه - 140123101رضا گنجی راد
4سیاست گذاری رسانه ای2پنجشنبه18:30 الی 20:00مهرماه - 140123101رضا گنجی راد