سال 1401 روان شناسی تربیتی

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین روانشناسی تربیتی / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1روانشناسی تربیتی2شنبه17:00 الی 18:30بهمن ماه - 140123101معصومه معصومی
2تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته2شنبه18:30 الی 20:00بهمن ماه - 140123101معصومه معصومی
3نظریه های رشد2دوشنبه16:00 الی 17:30بهمن ماه - 140123101محمدی

برنامه کلاس های آنلاین روانشناسی تربیتی / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1روانشناسی تربیتی2شنبه17:00 الی 18:30مهرماه - 140123101معصومه معصومی
2تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته2شنبه18:30 الی 20:00مهرماه - 140123101معصومه معصومی
3نظریه های رشد2دوشنبه16:00 الی 17:30مهرماه - 140123101محمدی