سال 1401 زبان و ادبیات فارسی

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین زبان و ادبیات فارسی / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1نظریه ها و نقد ادبی2پنجشنبه14:00 الی 15:30بهمن ماه - 140123102سعید نظری
2ساخت دستوری زبان فارسی2پنجشنبه15:30 الی 17:00بهمن ماه - 140123102سعید نظری
3متون نظم (1) شاهنامه2پنجشنبه17:00 الی 18:30بهمن ماه - 140123102سعید نظری