سال 1401 مدیریت بازرگانی

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین مدیریت بازرگانی / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1زبان تخصصی در مدیریت2پنجشنبه16:00 الی 17:30بهمن ماه - 140123102محسن عادل
2نظریه های سازمان و مدیریت2جمعه10:30 الی 12:00بهمن ماه - 140123102رضا گنجی راد
3مدیریت منابع انسانی پیشرفته2جمعه12:00 الی 13:30بهمن ماه - 140123102رضا گنجی راد
4مدیریت استراتژیک پیشرفته2جمعه14:00 الی 15:30بهمن ماه - 140123102رضا گنجی راد

برنامه کلاس های آنلاین مدیریت بازرگانی / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1زبان تخصصی در مدیریت2پنجشنبه16:00 الی 19:00مهرماه - 140123101محسن عادل
2نظریه های سازمان و مدیریت2جمعه10:30 الی 12:00مهرماه - 140123101رضا گنجی راد
3مدیریت منابع انسانی پیشرفته2جمعه12:00 الی 13:30مهرماه - 140123101رضا گنجی راد
4مدیریت استراتژیک پیشرفته2جمعه14:00 الی 15:30مهرماه - 140123101رضا گنجی راد