برنامه کلاس های مجازی (الکترونیکی) مدیریت فناوری اطلاعات

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای ازجلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

همچنین امکان مشاهده کلاسهای ضبط شده با موبایل و تبلت (Android & iOS) از طریق مرورگر HTML و دسترسی آسان و سریع به رکوردها نیز در هر زمانی وجود دارد.

 

برنامه کلاسی دروس قبل از شروع دوره در پنل کاربری دانشپذیران بارگذاری می گردد.


برنامه کلاس های آنلاین رشته مدیریت فناوری اطلاعات کلیه گرایشها - تابستان 1399

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتاستاد
1مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات2پنج شنبه14:30 الی 16:00رضا رمضانی
2مبانی مدیریت دانش2پنج شنبه16:00 الی 17:30رضا رمضانی
3سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی2پنج شنبه17:30 الی 19:00رضا رمضانی
4مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات2پنج شنبه14:30 الی 16:00رضا رمضانی

برنامه کلاس های آنلاین رشته مدیریت فناوری اطلاعات کلیه گرایشها - پائیز 1399 (گروه A)

ردیفعنوان درستعداد واحدگروه / کدروزساعتاستاد
1مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات2گروه Aپنج شنبه14:30 الی 16:00بهزاد خیری
2مبانی مدیریت دانش2گروه Aپنج شنبه16:00 الی 17:30بهزاد خیری
3سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی2گروه Aپنج شنبه17:30 الی 19:00مهرداد شاگردی
4مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات2گروه Aپنج شنبه19:00 الی 20:30مهرداد شاگردی

برنامه کلاس های آنلاین رشته مدیریت فناوری اطلاعات کلیه گرایشها - زمستان 1399 (گروه B)

ردیفعنوان درستعداد واحدگروه / کدروزساعتاستاد
1مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات2گروه Bیکشنبه16:00 الی 17:30محمد قلی پور
2مبانی مدیریت دانش2گروه Bیکشنبه17:30 الی 19:00محمد قلی پور
3سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی2گروهBدوشنبه16:00 الی 17:30محمد قلی پور
4مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات2گروه Bدوشنبه17:30 الی 19:00محمد قلی پور