سال 1401 مدیریت فناوری اطلاعات

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین مدیریت فناوری اطلاعات / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات2پنجشنبه16:00 الی 17:00بهمن ماه - 140123102مهدی قلی پور
2مبانی مدیریت دانش2پنجشنبه17:00 الی 18:00بهمن ماه - 140123102مهدی قلی پور
3مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات2پنجشنبه18:00 الی 20:00بهمن ماه - 140123102مهدی قلی پور
4سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی2جمعه10:00 الی 11:30بهمن ماه - 140123102مهدی قلی پور

برنامه کلاس های آنلاین مدیریت فناوری اطلاعات / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات2پنجشنبه16:00 الی 17:00مهرماه - 140123101مهدی قلی پور
2مبانی مدیریت دانش2پنجشنبه17:00 الی 18:00مهرماه - 140123101مهدی قلی پور
3مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات2پنجشنبه18:00 الی 20:00مهرماه - 140123101مهدی قلی پور
4سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی2جمعه10:00 الی 11:30مهرماه - 140123101مهدی قلی پور