برنامه کلاس های مجازی (الکترونیکی) مدیریت کسب و کار

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای ازجلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 

برنامه و زمانبندی دروس قبل از شروع کلاس ها بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین رشته مدیریت کسب و کار کلیه گرایشها - تابستان 1399

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتاستاد
1زبان تخصصی در مدیریت2پنج شنبه14:30 الی 16:00سعید امین پور
2نظریه های سازمان و مدیریت3پنج شنبه16:00 الی 17:30علیرضا صفرقلی
3مدیریت استراتژیک پیشرفته3پنج شنبه17:30 الی 19:00علیرضا صفرقلی

برنامه کلاس های آنلاین رشته مدیریت کسب و کار کلیه گرایشها - پائیز 1399 (گروه A)

ردیفعنوان درستعداد واحدگروه / کدروزساعتاستاد
1زبان تخصصی در مدیریت2گروه Aپنج شنبه14:30 الی 16:00محسن عادل
2نظریه های سازمان و مدیریت3گروه Aپنج شنبه16:00 الی 17:30امیرهوشنگ سمائی زاده
3مدیریت استراتژیک پیشرفته3گروه Aپنج شنبه17:30 الی 19:00امیرهوشنگ سمائی زاده

برنامه کلاس های آنلاین رشته مدیریت کسب و کار کلیه گرایشها - پائیز 1399 (گروه B)

ردیفعنوان درستعداد واحدگروه / کدروزساعتاستاد
1زبان تخصصی در مدیریت2گروه Bپنج شنبه16:00 الی 17:30محسن عادل
2نظریه های سازمان و مدیریت3گروه Bجمعه8:00 الی 9:30رضا گنجی
3مدیریت استراتژیک پیشرفته3گروه Bجمعه9:30 الی 11:00رضا گنجی

برنامه کلاس های آنلاین رشته مدیریت کسب و کار کلیه گرایشها - زمستان 1399 (گروه C)

ردیفعنوان درستعداد واحدگروه / کدروزساعتاستاد
1زبان تخصصی در مدیریت2گروه Cشنبه18:00 الی 19:30محسن عادل
2نظریه های سازمان و مدیریت3گروه Cسه شنبه16:00 الی 17:30سعید امین پور
3مدیریت استراتژیک پیشرفته3گروه Cسه شنبه17:45 الی 19:15سعید امین پور