سال 1401 مدیریت کسب و کار

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین مدیریت کسب و کار / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1زبان تخصصی در مدیریت2پنجشنبه16:00 الی 17:30بهمن ماه - 140123102محسن عادل
2مدیریت استراتژیک پیشرفته3جمعه9:00 الی 10:30بهمن ماه - 140123102رضا گنجی راد
3نظریه های سازمان و مدیریت3جمعه10:30 الی 12:00بهمن ماه - 140123102رضا گنجی راد

برنامه کلاس های آنلاین مدیریت کسب و کار / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1زبان تخصصی در مدیریت2پنجشنبه16:00 الی 17:30بهمن ماه - 140123102محسن عادل
2مدیریت استراتژیک پیشرفته3جمعه9:00 الی 10:30بهمن ماه - 140123102رضا گنجی راد
3نظریه های سازمان و مدیریت3جمعه10:30 الی 12:00بهمن ماه - 140123102رضا گنجی راد