سال 1401 مشاوره

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین مشاوره / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگرایشاستاد
1هدایت و مشورت در اسلام2یکشنبه16:00 الی 17:30بهمن ماه - 1401کلیه گرایش هامعصومه معصومی
2آمار استنباطی2یکشنبه17:30 الی 19:00بهمن ماه - 1401کلیه گرایش هاسعید امین پور
3نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی3چهارشنبه17:30 الی 19:00بهمن ماه - 1401کلیه گرایش هاجمشید محمدی
4روابط و مناسبات انسانی در مدرسه2چهارشنبه19:00 الی 20:30بهمن ماه - 1401مشاوره مدرسهمعصومه معصومی

برنامه کلاس های آنلاین مشاوره / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگرایشاستاد
1هدایت و مشورت در اسلام2یکشنبه16:00 الی 17:30بهمن ماه - 1401کلیه گرایش هامعصومه معصومی
2آمار استنباطی2یکشنبه17:30 الی 19:00بهمن ماه - 1401کلیه گرایش هاسعید امین پور
3نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی3چهارشنبه17:30 الی 19:00بهمن ماه - 1401کلیه گرایش هاجمشید محمدی
4روابط و مناسبات انسانی در مدرسه2چهارشنبه19:00 الی 20:30بهمن ماه - 1401مشاوره مدرسهمعصومی