سال 1401 مهندسی صنایع

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1نظریه تصمیم گیری3چهارشنبه16:00 الی 17:30بهمن ماه - 140123101سعید امین پور
2مدیریت نوآوری و فناوری3چهارشنبه17:30 الی 19:00بهمن ماه - 140123101سعید امین پور
3تحلیل داده های مهندسی (آمار مهندسی)3پنجشنبه16:00 الی 17:30بهمن ماه - 140123101رضا رمضانی

برنامه کلاس های آنلاین مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1نظریه تصمیم گیری3چهارشنبه16:00 الی 17:30مهرماه - 140123101سعید امین پور
2مدیریت نوآوری و فناوری3چهارشنبه17:30 الی 19:00مهرماه - 140123101سعید امین پور
3تحلیل داده های مهندسی (آمار مهندسی)3پنجشنبه16:00 الی 17:30بهمن ماه - 140123101رضا رمضانی