مهندسی عمران  گرایش  سازه

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین مهندسی عمران گرایش سازه / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1ریاضیات عالی مهندسی3پنجشنبه14:00 الی 15:30بهمن ماه - 140123101رضا رمضانی
2تئوری الاستیسیته3پنجشنبه15:30 الی 17:00بهمن ماه - 140123101فرهنگ تجلی
3دینامیک سازه3پنجشنبه17:30 الی 19:00بهمن ماه - 140123101حسین خیری