مهندسی عمران  گرایش  مدیریت  ساخت

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1مدیریت پروژه3سه شنبه16:00 الی 17:30بهمن ماه - 140123101سعید امین پور
2مدیریت مالی و حسابداری3سه شنبه17:30 الی 19:00بهمن ماه - 140123101سعید امین پور
3اصول و مقررات پیمان3چهارشنبه18:00 الی 20:00بهمن ماه - 140123101علی آقاجانپور

برنامه کلاس های آنلاین مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1مدیریت پروژه3سه شنبه16:00 الی 17:30مهرماه - 140123101سعید امین پور
2مدیریت مالی و حسابداری3سه شنبه17:30 الی 19:00مهرماه - 140123101سعید امین پور
3اصول و مقررات پیمان3چهارشنبه18:00 الی 20:00بهمن ماه - 140123101علی آقاجانپور