سال 1401 پژوهش هنر

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین پژوهش هنر / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1حکمت هنر اسلامی2شنبه17:00 الی 18:30بهمن ماه - 140123102رضا گنجی راد
2جامعه شناسی هنر2سه شنبه17:00 الی 18:30بهمن ماه - 140123102محمدمهدی ابدی
3اسطوره و هنر2سه شنبه18:30 الی 20:00بهمن ماه - 140123102محمدمهدی ابدی

برنامه کلاس های آنلاین پژوهش هنر / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1حکمت هنر اسلامی2شنبه17:00 الی 18:30مهرماه - 140123101شاهین توپال
2جامعه شناسی هنر2سه شنبه17:00 الی 18:30مهرماه - 140123101شاهین توپال
3اسطوره و هنر2سه شنبه18:30 الی 20:00مهرماه - 140123101شاهین توپال