سال 1401 ژنتیک

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین ژنتیک / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعاستاد
1ژنتیک مولکولی2پنجشنبه16:00 الی 17:30مهرماه - 1401استاد سپهری
2ژنتیک انسانی تکمیلی2پنجشنبه17:30 الی 19:00مهرماه - 1401استاد سپهری
3ژنتیک سرطان2جمعه10:00 الی 11:30بهمن ماه - 1401استاد سپهری
4مهندسی ژنتیک2جمعه11:30 الی 13:00بهمن ماه - 1401استاد سپهری

برنامه کلاس های آنلاین ژنتیک / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعاستاد
1ژنتیک مولکولی2پنجشنبه16:00 الی 17:30بهمن ماه - 1401استاد سپهری
2ژنتیک انسانی تکمیلی2پنجشنبه17:30 الی 19:00بهمن ماه - 1401استاد سپهری
3ژنتیک سرطان2جمعه10:00 الی 11:30بهمن ماه - 1401استاد سپهری
4مهندسی ژنتیک2جمعه11:30 الی 13:00بهمن ماه - 1401استاد سپهری