با توجه به اینکه در امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام‌نور 14 نمره مربوط به آزمون کتبی و 6 نمره مربوط به نمره کلاسی می‌باشد، لذا کسب نمره کامل کلاسی برای دانشجویان این دانشگاه حائز اهمیت می‌باشد. نمره کلاسی شامل نمره حضور و غیاب، آزمون میان‌ترم و انجام پروژه‌ها و تحقیق‌های درسی ارائه شده توسط اساتید می‌باشد. دغدغه همیشگی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور برای کسب 6 نمره کلاسی، انجام فعالیت‌ها و پروژه‌های درسی از سوی اساتید می‌باشد.

از این رو سایت فراگیرنت‌ با گردآوری مجموعه‌ای کامل از تحقیق‌ها و پروژه‌های درسی تمامی دانشگاه‌ها اعم از سراسری، آزاد و پیام‌نور سعی در آشنایی دانشجویان با مباحث و موضوعات پروژه‌های درسی دارد تا با مطالعه آن امکان انجام آن پروژه برای دانشجو تسهیل گردد.

 


   آشنایی با دفاع مقدس

کد درس: 12151418 - 1515518

حجم فایل: 3.8 مگابایت

این فایل شامل سوالات امتحانی پایان ترم نیمسال های زیر است:

نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93 (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 94-93 (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 93-92 (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 93-92 (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 92-91 (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 92-91 (با جواب تستی)

  آشنایی با دفاع مقدس

کد درس: 12151418 - 1515518

حجم فایل: 3.8 مگابایت

 

این فایل شامل سوالات امتحانی پایان ترم نیمسال های زیر است:

نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93 (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 94-93 (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 93-92 (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 93-92 (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 92-91 (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 92-91 (با جواب تستی)