جزوات درسی اساتیدعلوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

دانشگاه پیام نور در هر نیمسال تحصیلی دروس و منابع امتحانی هر رشته تحصیلی را برای دانش پذیران و دانشجویان معرفی می کند تا با مطالعه آن ها آمادگی لازم جهت شرکت در امتحانات فراهم گردد. 

  مطالعه کتاب ها و منابع امتحانی اگر چه ضروری می باشد ولی با توجه به حجم بالای مفاهیم و گستردگی مطالب کمی سخت و پیچیده است. از اینرو اساتید دانشگاه جهت تسهیل در مطالعه و ارائه نمونه سوالات امتحانی به متقاضیان، جزوات و کتاب های کمک درسی تدوین نموده‌اند که کمک شایانی به موفقیت دانشجویان می کند.


  جزوات و کتاب های کمک درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

  

  نام درس: آمایش سرزمین (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی آمایش سرزمین

   استاد: شاعری

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  نام درس: ارزیابی اثرات توسعه (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی ارزیابی اثرات توسعه

   استاد: محرمی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  

  نام درس: ارزیابی و مدیریت زیستگاه (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی ارزیابی و مدیریت زیستگاه

   استاد: امینی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 

 


  

  نام درس: ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم

   استاد: الهویی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود و دانشنامه فارغ التحصیلی دانشجویان پیام‌نور پذیرش فراگیر و کنکور سراسری مانند هم می‌باشد. (کلماتی نظیر غیرحضوری، فراگیر، بدون کنکور و .. در مدرک ذکر نمی شود)