جزوات درسی اساتید آموزش زبان انگلیسی

دانشگاه پیام نور در هر نیمسال تحصیلی دروس و منابع امتحانی هر رشته تحصیلی را برای دانش پذیران و دانشجویان معرفی می کند تا با مطالعه آن ها آمادگی لازم جهت شرکت در امتحانات فراهم گردد. 

  مطالعه کتاب ها و منابع امتحانی اگر چه ضروری می باشد ولی با توجه به حجم بالای مفاهیم و گستردگی مطالب کمی سخت و پیچیده است. از اینرو اساتید دانشگاه جهت تسهیل در مطالعه و ارائه نمونه سوالات امتحانی به متقاضیان، جزوات و کتاب های کمک درسی تدوین نموده‌اند که کمک شایانی به موفقیت دانشجویان می کند.


  جزوات و کتاب های کمک درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته  آموزش زبان انگلیسی

  

  نام درس: اصول و روش تدریس زبا نهای خارجی (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی اصول و روش تدریس زبا نهای خارجی

   استاد: زارع پور

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


 

  نام درس: درآمدی بر تحلیل گفتمان (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی درآمدی بر تحلیل گفتمان

   استاد: محرابی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  

  نام درس: زبانشناسی در آموزش زبان (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی زبانشناسی در آموزش زبان

   استاد: رسول

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  

  نام درس: سنجش و ارزشیابی زبان (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی سنجش و ارزشیابی زبان

   استاد: رحیمی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود و دانشنامه فارغ التحصیلی دانشجویان پیام‌نور پذیرش فراگیر و کنکور سراسری مانند هم می‌باشد. (کلماتی نظیر غیرحضوری، فراگیر، بدون کنکور و .. در مدرک ذکر نمی شود)