گرایش سلولی  و تکوینی

دانشگاه پیام نور در هر نیمسال تحصیلی دروس و منابع امتحانی هر رشته تحصیلی را برای دانش پذیران و دانشجویان معرفی می کند تا با مطالعه آن ها آمادگی لازم جهت شرکت در امتحانات فراهم گردد. 

  مطالعه کتاب ها و منابع امتحانی اگر چه ضروری می باشد ولی با توجه به حجم بالای مفاهیم و گستردگی مطالب کمی سخت و پیچیده است. از اینرو اساتید دانشگاه جهت تسهیل در مطالعه و ارائه نمونه سوالات امتحانی به متقاضیان، جزوات و کتاب های کمک درسی تدوین نموده‌اند که کمک شایانی به موفقیت دانشجویان می کند.


  جزوات و کتاب های کمک درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی

  

  نام درس: بیوسیستماتیک جانوری (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی بیوسیستماتیک جانوری

   استاد: شکوری

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  نام درس: فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

   استاد: شیدایی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 

 


  

  نام درس: مکانیسم های سلولی و مولکولی تکوین (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی مکانیسم های سلولی و مولکولی تکوین

   استاد: شیخی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  نام درس: جنین شناسی مقایسه ای جانوران (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی جنین شناسی مقایسه ای جانوران

   استاد: چهارراهی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود و دانشنامه فارغ التحصیلی دانشجویان پیام‌نور پذیرش فراگیر و کنکور سراسری مانند هم می‌باشد. (کلماتی نظیر غیرحضوری، فراگیر، بدون کنکور و .. در مدرک ذکر نمی شود)