جزوات درسی اساتید مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور در هر نیمسال تحصیلی دروس و منابع امتحانی هر رشته تحصیلی را برای دانش پذیران و دانشجویان معرفی می کند تا با مطالعه آن ها آمادگی لازم جهت شرکت در امتحانات فراهم گردد. 

  مطالعه کتاب ها و منابع امتحانی اگر چه ضروری می باشد ولی با توجه به حجم بالای مفاهیم و گستردگی مطالب کمی سخت و پیچیده است. از اینرو اساتید دانشگاه جهت تسهیل در مطالعه و ارائه نمونه سوالات امتحانی به متقاضیان، جزوات و کتاب های کمک درسی تدوین نموده‌اند که کمک شایانی به موفقیت دانشجویان می کند.


  جزوات و کتاب های کمک درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی  کلیه گرایش‌ها

  

  نام درس: نظریه‌های سازمان و مدیریت (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی نظریه‌های سازمان و مدیریت

   استاد: امین پور

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  نام درس: زبان تخصصی (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی زبان تخصصی مدیریت

   استاد: عادل

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 

 


  

  نام درس: مدیریت استراتژیک پیشرفته (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی اصول و برنامه ریزی استراتژیک

   استاد: گنجی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  

  نام درس: مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی مدیریت منابع انسانی پیشرفته

   استاد: کرمی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود و دانشنامه فارغ التحصیلی دانشجویان پیام‌نور پذیرش فراگیر و کنکور سراسری مانند هم می‌باشد. (کلماتی نظیر غیرحضوری، فراگیر، بدون کنکور و .. در مدرک ذکر نمی شود)

 

فصل اول. کلیات (نگرش کلی)
فصل دوم. اثربخشی سازمانی
فصل سوم. ابعاد ساختار سازمانی
فصل چهارم. استراتژی
فصل پنجم. اندازه سازمان
فصل ششم. فناوری
فصل هفتم. محیط
فصل نهم. انواع ساختارهای سازمانی
فصل دهم. دیوانسالاری: نگاهی دقیق
فصل یازدهم. ادهوکراسی (ویژه کار- موقت)
فصل دوازدهم. مدیریت فناوری و طراحی شغل

Chapter 1: What Is Marketing?
Chapter 2: Integrated Marketing Communications 
Chapter 3: Reasons for the Growing Importance of IMC 8
Chapter 4: The Promotional Mix: The Tools for IMC
Chapter 5: Sales Promotion
Chapter 6: IMC Involves Audience Contacts
Chapter 7: Promotional Program Situation Analysis 
Chapter 8: Analysis of the Communication Process 
Chapter 9: Marketing Strategy and Analysis
Chapter 10: Target Market Selection 
Chapter 11: Market Segmentation 
Chapter 12: Market Positioning
Chapter 13: Developing the Marketing Planning Program
Chapter 14: Winning Strategies, an International Mission
Chapter 15: International Channel Design
Chapter 16: Exporting and Logistics 

فصل اول. کلیات مدیریت استراتژیک
فصل دوم. مدل ها در برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
فصل سوم. ارکان جهت ساز
فصل چهارم. اهداف در برنامه ریزی استراتژیک
فصل پنجم. تجزیه و تحلیل محیط کلان
فصل ششم. محیط صنعت و تحلیل رقابتی
فصل هفتم. استراتژی های رایج در سطوح سازمان
فصل نهم. تدوین استراتژی

فصل اول. کلیات مدیریت منابع انسانی
فصل دوم. مدیریت استراتژیک منابع انسانی
فصل سوم. تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل
فصل چهارم. فرآیند برنامه ریزی منابع انسانی
فصل پنجم. سیستم کارمندیابی
فصل ششم. سیستم انتخاب
فصل هفتم. سیستم آشناسازی و جامعه پذیری
فصل هشتم. سیستم مدیریت عملکرد کارکنان