جزوات درسی اساتید مدیریت فناوری اطلاعات

دانشگاه پیام نور در هر نیمسال تحصیلی دروس و منابع امتحانی هر رشته تحصیلی را برای دانش پذیران و دانشجویان معرفی می کند تا با مطالعه آن ها آمادگی لازم جهت شرکت در امتحانات فراهم گردد. 

  مطالعه کتاب ها و منابع امتحانی اگر چه ضروری می باشد ولی با توجه به حجم بالای مفاهیم و گستردگی مطالب کمی سخت و پیچیده است. از اینرو اساتید دانشگاه جهت تسهیل در مطالعه و ارائه نمونه سوالات امتحانی به متقاضیان، جزوات و کتاب های کمک درسی تدوین نموده‌اند که کمک شایانی به موفقیت دانشجویان می کند.


  جزوات و کتاب های کمک درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مدیریت فناوری اطلاعات

  

  نام درس: مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات

   استاد: سعیدی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


 

  نام درس: مبانی مدیریت دانش (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی مبانی مدیریت دانش

   استاد: محمودی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  

  نام درس: مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

   استاد: رضایی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  

  نام درس: سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی

   استاد: صمدی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود و دانشنامه فارغ التحصیلی دانشجویان پیام‌نور پذیرش فراگیر و کنکور سراسری مانند هم می‌باشد. (کلماتی نظیر غیرحضوری، فراگیر، بدون کنکور و .. در مدرک ذکر نمی شود)