با توجه به اینکه در امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام‌نور 14 نمره مربوط به آزمون کتبی و 6 نمره مربوط به نمره کلاسی می‌باشد، لذا کسب نمره کامل کلاسی برای دانشجویان این دانشگاه حائز اهمیت می‌باشد. نمره کلاسی شامل نمره حضور و غیاب، آزمون میان‌ترم و انجام پروژه‌ها و تحقیق‌های درسی ارائه شده توسط اساتید می‌باشد. دغدغه همیشگی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور برای کسب 6 نمره کلاسی، انجام فعالیت‌ها و پروژه‌های درسی از سوی اساتید می‌باشد.

از این رو سایت فراگیرنت‌ با گردآوری مجموعه‌ای کامل از تحقیق‌ها و پروژه‌های درسی تمامی دانشگاه‌ها اعم از سراسری، آزاد و پیام‌نور سعی در آشنایی دانشجویان با مباحث و موضوعات پروژه‌های درسی دارد تا با مطالعه آن امکان انجام آن پروژه برای دانشجو تسهیل گردد.

دانشجویان می‌توانند سوالات امتحانات پایان ترم مربوط به هر درس را دریافت نمایند.


   آشنایی با دفاع مقدس  رایگان

   آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  رایگان

   آمار و احتمالات

   آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1

   آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2

   آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱

   آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲

   آیین زندگی(اخلاق کاربردی)  رایگان

   احکام کسب و کار

   اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)  رایگان

   اصول حسابداری ۱

   اصول حسابداری ۲

   اصول حسابداری ۳

   اصول و مبانی کار آفرینی

   اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(ورودی 94 و بعد)

   اقتصاد خرد

   اقتصاد کلان

   اندیشه اسلامی ۱  رایگان

   اندیشه اسلامی ۲  رایگان

   اندیشه سیاسی امام خمینی  رایگان

   انقلاب اسلامی ایران  رایگان

   پول و ارز و بانکداری

   تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

   تحقیق در عملیات

   تحقیق در عملیات ۱

   تحقیق در عملیات ۲

   تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه  رایگان

   تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

   تفسیرموضوعی قرآن  رایگان

   تفسیرموضوعی نهج البلاغه  رایگان

   توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

   جامعه شناسی سازمانها

   جامعه شناسی سازمانی(ورودی 94 و بعد)

   حسابداری دولتی

   حسابداری صنعتی

   حسابرسی

   حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم  رایگان

   حقوق اداری

   حقوق اساسی

   دانش خانواده و جمعیت  رایگان

   روابط کار در سازمان

   روانشناسی سازمانی

   روانشناسی سیاسی

   روش تحقیق در مدیریت

   ریاضیات پایه


   ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1

 

ردیف نیمسال تحصیلی سوالات پاسخنامه
1 تابستان 1395  
2 نیمسال دوم 95-1394  
3 نیمسال اول 95-1394  
4 تابستان 1394  
5 نیمسال دوم 94-1393  
6 نیمسال اول 94-1393  
7 تابستان 1393  
8 نیمسال دوم 93-1392  
9 نیمسال اول 93-1392  

   ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲

   ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱

   ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲

   ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(ورودی های 94 وبعد)

   زبان تخصصی ۱

   زبان تخصصی 1(مخصوص ورودی های 94به بعد)

   زبان تخصصی ۲

   زبان تخصصی 2(مخصوص ورودی های 94 به بعد)

   زبان تخصصی ۳

   زبان تخصصی ۴

   زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

   زبان خارجی  رایگان

   سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

   سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

   سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

   فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)  رایگان

   فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

   فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  رایگان

   فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)  رایگان

   فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها(مخصوص ورودی های 94 و بعد)

   کاربرد کامپیوتر در مدیریت

   کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

   مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)

   مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

   مباحث و چالشهای مدیریت دولتی

   مباحث ویژه در مدیریت دولتی

   مبانی روش تحقیق

   مبانی سازمان و مدیریت

   مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

   مبانی مدیریت دولتی

   مبانی مدیریت دولتی ۱

   مبانی مدیریت دولتی ۲

   مبانی و اصول سازمان و مدیریت

   مدیریت تحول سازمانی

   مدیریت تطبیقی

   مدیریت تعاونیها

   مدیریت توسعه

   مدیریت رفتار سازمانی

   مدیریت سازمان های محلی و شهرداریها

   مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی

   مدیریت منابع انسانی

   ورزش ۱ - ورزش ویژه

 

 

 

 


   آشنایی با دفاع مقدس

کد درس: 12151418 - 1515518

حجم فایل: 3.8 مگابایت

 

این فایل شامل سوالات امتحانی پایان ترم نیمسال های زیر است:

نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)

تاریخ بروزرسانی: 1395/5/9


   آشنایی با دفاع مقدس

کد درس: 12151418 - 1515518

حجم فایل: 3.8 مگابایت

 

این فایل شامل سوالات امتحانی پایان ترم نیمسال های زیر است:

نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)

تاریخ بروزرسانی: 1395/5/9


   آشنایی با دفاع مقدس

کد درس: 12151418 - 1515518

حجم فایل: 3.8 مگابایت

 

این فایل شامل سوالات امتحانی پایان ترم نیمسال های زیر است:

نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)

تاریخ بروزرسانی: 1395/5/9