منوی سایت

به همت دانشگاه پیام نور تهران غرب؛

جشن دانش آموختگی 350 نفر از دانش آموختگان دانشگاه پیام نور تهران غرب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، در این مراسم با شکوه دکتر امین ناجی معاون فرهنگی فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه ،دکتر  دیانت رئیس دانشگاه پیام نور تهران غرب و تنی چند از مسئولین دانشگاه و تعداد زیادی از اساتیدحضور داشتند. 
این مراسم با حضور350 نفر از دانش آموختگان و خانواده هایشان در سالن خوارزمی دانشگاه پیام نور تهران شرق برگزار شد.