دانشگاه‌های ارائه دهنده مهندسی کشاورزی

تنها واحد دانشگاهی ارائه دهنده رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌ نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1سیستان و بلوچستانزاهدانآموزشی پژوهشی