دانشگاه پیام نور - مرکز بین الملل قشم

  آدرس: جزیره قشم، کیلومتر 3 بزرگراه قشم، درگهان، نرسیده به میدان علم و صنعت، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 07635344081

  سایت: qeshm.pnu.ac.ir

 


پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم به صورت فراگیر پیام نور و بدون شرکت در کنکور ارشد سراسری برای رشته های تحصیلی زیر امکان پذیر است: 

زبان و ادبیات فارسی

شیمی گرایش شیمی آلی

زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی