دانشگاه پیام نور - واحد برازجان

  آدرس: برازجان، شهرک شهید اسدی، بعد از بیمارستان تامین اجتماعی، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  07734255069

  سایت: www.bj.bu.pnu.ac.ir


پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد برازجان به صورت فراگیر پیام نور و بدون شرکت در کنکور ارشد سراسری برای رشته های تحصیلی زیر امکان پذیر است: 

زبان و ادبیات فارسی

شیمی گرایش شیمی آلی

زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی