دانشگاه پیام نور - واحد  بندر گناوه

  آدرس: آران و بیدگل، بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  03154752657

  سایت: www.ge.bu.pnu.ac.ir

 


پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد  بندر گناوه به صورت فراگیر پیام نور و بدون شرکت در کنکور ارشد سراسری برای رشته های تحصیلی زیر امکان پذیر است: 

زبان و ادبیات فارسی

شیمی گرایش شیمی آلی

زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی